Show me what you can’t tell

Illustratie

Het gebruik van (ondersteunend) beeldmateriaal helpt de lezer de boodschap te onthouden en maakt het mogelijk deze effectief te reproduceren. Daarnaast vergroot het de bereidheid tot lezen.

We hebben slechts een fractie van een seconde nodig voor visuele herkenning en een aanvullende tiende van een seconde om daar betekenis aan toe te kennen. Illustraties en beelden zijn daarom van essentieel belang om snel en gericht te communiceren. Dit doen wij altijd in een stijl die complementair is aan het verhaal dat verbeeld wordt.