Hoe verbeeld je onderzoek en advies?

Adviescollege Toetsing Regeldruk

Klant

ATR

Datum

Oktober 2018

Tags

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. ‘Belichting en onderzoek van het geheel van facetten’ vormde de basis van de nieuwe flexibele visuele identiteit.