Hoe creëer je eigenheid binnen gebondenheid?

College van Rijksadviseurs

Klant

CRa

Datum

December 2017

Tags

Het college adviseert het kabinet, als onafhankelijk adviescollege, gevraagd en ongevraagd over ruimtelijke kwaliteit en urgente thema’s zoals de verstedelijkingsopgave, de mobiliteitstransitie, waterveiligheid, energie, voedselproductie of de afstoot van rijksvastgoed. Vanuit het Cra ontvingen wij de vraag een communicatieconcept te ontwikkelen binnen de regels van de rijkshuisstijl; een onderzoek naar eigenheid en afzendersschap binnen een herkenbaar geheel.