Hoe werkt hulpverlening na een terroristische aanslag?

De voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag

Klant

Inspectie Justitie en Veiligheid

Datum

2019

Tags

Veiligheidsregio’s bereiden zich op hun eigen wijzen voor op het verlenen van hulp na een aanslag. De Inspectie Justitie en Veiligheid ziet risico’s in de afwijkende manieren waarop zij dit doen. Zo schatten de regio’s de kans op een terroristische aanslag niet eenduidig in en oefenen zij in een andere frequentie. Daardoor kunnen verschillen ontstaan in hulpverlening aan burgers en in de veiligheid van het personeel. Die verscheidenheid kan ook de regio-overschrijdende hulpverlening bemoeilijken. Temeer daar regio’s nog nooit landelijk geoefend hebben met het Nationaal Crisiscentrum (NCC, de crisisorganisatie van het rijk), concludeert de Inspectie JenV in haar onderzoek ‘De voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag’. Wij ontwikkelde ondersteunend illustratief materiaal.