Positioneer het EFP, vanuit de missie en visie, in relatie tot het werkveld

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie

Klant

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie

Datum

Februari 2021

Tags

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) is in 2002 opgericht om de wetenschappelijke onderbouwing van de zorg in de forensische psychiatrie te ondersteunen, de samenwerking tussen de forensische instellingen onderling te bevorderen en meer uitwisseling met GGz-instellingen, universiteiten en onderzoeksinstituten tot stand te brengen.

De projecten en werkwijze van de opdrachtgever zijn onveranderd, maar de huisstijl past nu bij de ambitie van de organisatie.