Eén rijksoverheid, één stijl

Iconenstijl Rijksoverheid

Klant

Rijksoverheid

Datum

2015

Tags

De rijkshuisstijl draagt bij aan een herkenbare en toegankelijke Rijksoverheid. Vaste elementen uit de rijkshuisstijl, zoals logo, typografie, kleur en vlakverdeling dragen bij aan die herkenbaarheid. De toename van gebruik van digitale media, zoals digitale magazines en apps en toepassing van infographics, vraagt om toepassing van iconen. Om deze toepassingen als herkenbaar onderdeel van de rijkshuisstijl te laten fungeren, heeft dit geleid tot de behoefte aan een rijksbrede iconenstijl. Aan Things, in samenwerking met Dutch Icon, de eer deze klus te klaren.

Uitgangspunten bij de ontwikkeling van de stijl: helderheid, consistentie, (universeel) leesbaar en schaalbaar in gebruik (online en offline).

De rijksbrede iconenstijl die is ontwikkeld, heeft de ‘eigenheid’ van het Rijksoverheid lettertype. Op die manier draagt toepassing van de iconen bij aan een betere visuele samenhang en een uniforme, herkenbare uitstraling.

Vector én pixel-perfect

Bij de vaststelling van de eerste vijf thema’s hebben wij gekozen voor een mens, een natuurlijk object en drie statisch objecten op drie schaalniveau’s. Dit dwong ons een uitspraak te doen over diepte, perspectief en verhouding.

Om een consistente uitstraling te waarborgen zijn regels nodig. Deze richtlijnen geven inzicht in de stijlkenmerken en bieden handvatten en inspiratie, maar laten ook ruimte voor interpretatie. Het is een recept.