Deel in een paar minuten de visie van de minister

Visie ministerie LNV: Waardevol en Verbonden

Klant

Ministerie van LNV

Datum

2018

Tags

Deze animatie vat de visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden kort en kernachtig samen. Hierin wordtde omslag naar kringlooplandbouw beschreven en wat het van Nederland zal vragen, om de toekomst van onze voedselvoorziening veilig te stellen.