Inzicht in keuzes voor de stad

Weer Verandert Alles

Klant

Rotterdams WeerWoord

Datum

2022

Tags

Klimaatverandering vergroot de kans op overlast en schade door hevige regenval, hitte, droogte en wateroverlast. In Rotterdam levert dat risico’s op voor onze economie, veiligheid en gezondheid. Vanwege de kwetsbare ligging in de delta van Maas en Rijn moet Rotterdam keuzes maken hoe om te gaan met de grote veranderingen die komen gaan. Geen gemakkelijke uitdaging, want het vereist brede discussies, nieuwe samenwerkingen, geactualiseerde inzichten en duidelijke keuzes. In dit boek beschrijft Rotterdams WeerWoord de kwetsbaarheid van vijf typen stedelijke gebieden. Per gebied worden drie toekomstperspectieven gegeven. Deze zijn verrijkt met thematische verhalen en spraakmakende voorbeelden. Het verhaal wordt verder verteld met prachtige beelden van verschillende Rotterdamse fotografen. Dit boek is een uitnodiging en hulpmiddel om in gesprek te gaan over de klimaatbestendige toekomst van de stad.