Geef vorm aan de visie van een groep experts op het gebied van water

Zoeterwateralliantie

Klant

De Zoetwateralliantie

Datum

2020

Tags

De zuidwestelijke randstad is op allerlei fronten in transitie: bevolkingsgroei, klimaatverandering, bodemdaling, zoetwaterschaarste, de transitie naar een circulaire economie, de energietransitie et cetera. En al die ontwikkelingen hebben een link met (zoet)water. De Zoetwateralliantie gelooft dat water het schaarse goed is in de nieuwe economie van een groene en duurzame samenleving. En dat vraagt een watertransitie. Zij werken aan de waarde van zoet water voor nu en in de toekomst.

De Zoetwateralliantie is een beweging waarin waterprofessionals in de Zuidwestelijke Randstad op een andere manier proberen samen te werken aan de waarde van zoetwater voor nu en in de toekomst. De Zoetwateralliantie creëert urgentie en bewustzijn rondom het zoetwatervraagstuk. Genoeg en goed zoetwater is nu nog een vanzelfsprekendheid, maar zoetwater is het schaarse goed in de nieuwe groene economie. De Zoetwateralliantie werkt samen, over de grenzen van organisaties heen aan een beweging om urgentie en actie te creëren bij burgers, bedrijven en de maatschappij.

Kennis vermenigvuldigd zich door te delen. Om het gedachtegoed van de alliantie te verspreiden is op basis van het manifest een zestal onderwerpen gevisualiseerd. Door deze te delen op social media onderschrijft men dit document.